3: Sådan kan du overvinde psykisk sygdom

Nedenstående er ment som et perspektiv på og inspiration til alle de, der enten interesserer sig for, arbejder med eller lever med en psykisk sygdom – skrevet ud fra mine 23 års erfaringer – fra mit liv som psykiatrisk patient og diagnosticeret psykisk syg i Danmark i perioden 1995 til 2006, mit efterfølgende uddannelsesforløb* og recovery frem til mit arbejde i dag som Mentor, forfatter og foredragsholder.

* 2006 Uddannet til foredragsholder hos BID
* 2009 Århus universitet – Idehistorie (1 semester)
* 2014 Debuterer som forfatter og foredragsholder
* 2015 Uddannet til Mentor under Psykiatrifonden
* 2018 Skribent for netavisen Vejle24

Indledende kommentar:

Når du lever med en psykisk sygdom, så er det vigtigt, at du deltager i et behandlingsforløb med en (samtale-) terapeut, som du ser efter dit eget behov. Imellem jeres møder kan du i hverdagen selv arbejde med nogle forskellige teknikker til at øge dit psykiske velvære. Disse teknikker er beskrevet i afsnit 1 – “Hvorfor opstår psykisk sygdom?” og afsnit 3 som du læser nu – “Sådan overvinder du psykisk sygdom”. Vælg de teknikker, der virker rigtige for dig, og lad resten være.

Der er mange veje ud af en psykisk sygdom, og ingen vej er helt den samme. Men et fællestræk for de mange mennesker, der har overvundet deres psykiske sygdom er, at de har troet på, at det var muligt. Derfor – mist aldrig håbet. Vid, at du kan meget mere, end du måske går og tror!

I dag bliver 25 procent helt raske fra selv de alvorligste psykiatriske diagnoser og op mod hele 67 procent kommer sig fra deres psykiske sygdom. I de behandlingsformer, som man bl.a. kender fra Lapland og Norge, hvor man selv vælger, om man vil behandles med medicin eller ej, er der en helbredelsesprocent på hele 80*. (*Læs mere i artiklen “Medicinfri behandling” og “Psykisk sygdom skyldes undertrykte følelser” under “Blogroll” øverst til højre på siden.)

NB – Nederst på siden kan du se min video: Sådan kan du overvindehele dit eget føle- og tankekaos

HVORFOR OPSTÅR PSYKISK SYGDOM

Det er min klare opfattelse, at psykisk sygdom opstår pga. undertrykte og ubearbejdede følelser, der typisk er ophobet igennem et helt liv, nedarvet og/eller påført ved akut traume. Ved en ydre stress-påvirkning udløses alle følelser på en gang i menneskets eget indre, og skaber en voldsom belastning af sindet, der kan medføre angst, depression og endda psykoser (herunder paranoia og syns- og hørehallutionationer).

Helbredelsen sker efter min erfaring derfor primært ikke igennem medicinering, men ved at bearbejde sine kaotiske tanker og følelser.

NB – Autisme, ADHD og Bipolar lidelse (og nogle former for angst og depression) kan dog også skyldes forgiftning af tungmetaller (bl.a. fra partikelforurening og sprøjtegift), der hæmmer hjernens funktioner på dramatisk vis. Du kan læse under “Om neurologiske sygdomme”, hvordan du forholdsvis nemt kan afgifte kroppen for tungmetaller igen.

SÅDAN KAN DU OVERVINDE PSYKISK SYGDOM

NB – Nederst på siden følger henvisninger til diverse alternative behandlingsformer af psykisk sygdom, der har vist sig særdeles effektive, og som, modsat traditionel medicin, ingen alvorlige bivirkninger har. Bl.a.Stemmehørernetværket (stemmehoerer.dk), der har stor succes med at fjerne stemmer ved en terapi, hvor du via en terapeut går i dialog med dine stemmer. Her kan du ligeledes se min video: “Sådan kan du hele dit eget tanke- og følelseskaos”

Kaotiske tanker

Tanker er i sig selv ikke farlige, men når de tager over og fylder det hele, så kan de udvikle sig til et sandt mareridt, hvor du bliver holdt fange af dit eget sind. Måske ved du det ikke, men når du tænker meget, så distancerer du dig også fra dit eget følelsesliv.

Med andre ord kan mange tanker være en måde at undgå at mærke dine egne følelser på, ligesom at spise uhæmmet, at sulte sig selv, at se fjernsyn eller gå på computer hele tiden eller fx være besat af at dyrke sex.

Dette er ikke så godt, fordi vejen til at komme sig fra psykisk sygdom som nævnt går igennem at bearbejde dine følelser. Dette gør du ved at lære dig selv at mærke dine følelser, når de opstår (og give udtryk for dem på en konstruktiv måde, når det er nødvendigt for dig). Derfor handler det først og fremmest om, at du får balance i dine tanker igen, så tankerne ikke tager fuldstændig over i dig og forhindrer dig i at mærke dine følelser.

At tænke “gode” tanker

Hvis dine egne tanker er stærkt ubehagelige, og du ikke føler, du kan slippe ud af dem, så har du flere muligheder til rådighed. For det første kan du begynde at tænke i alternative tankemønstre.

Dvs. at du, efter negative eller paranoide tanker, begynder at tænke positive og “konstruktive” tanker. Fx kan du efter de negative tanker: “Jeg er værdiløs. Ingen kan lide mig.” helt enkelt tænke tankerne “jeg er et værdifuldt menneske. Jeg fortjener et godt liv.” eller efter tankerne “Jeg fortjener ikke at leve.” tænke tankerne: “Jeg har ret til at leve og have det godt.”

Det er ikke så vigtigt, hvad for nogle tanker, du vælger at erstatte dine negative tanker med. Det vigtigste er, at de tanker, du vægler, er positive og opmuntrende tanker, så du ender med at blive den bedste ven for dig selv, du nogensinde kunne ønske dig. Gentag de positive tanker, lige indtil du har det godt igen og brug dem når og hvor som helst. Hav altid nogle positve tanker parat, du kan tænke eller sige højt for dig selv, når eller hvis du får det skidt.

Hvis du har det rigtig skidt og har mange ubehagelige og voldsomme tanker/stemmer, så kan du gentage et mantra igen og igen for at erstattede negative tanker/stemmer med positvie – Gentag fx igen og igen: “Alt er, som det skal være. Også dette vil gå over.” – indtil tankerne/stemmerne er faldet til ro.

Hvis du har katastrofetanker om sygdom eller død, så lad endelig være med at dyrke dem. Dette gør du – ikke ved at prøve med holde op med at tænke tankerne – men ved at flytte dit fokus fra dine katastrotanker og over på noget andet. Giv fx det rum du er i, og de lyde, der er i rummet, AL din opmærksomhed.

Fokuser samtidig på din vejrtrækning og træk vejret helt nede fra bunden af maven. Hvis ikke dette har den ønskede effekt, så gå evt. igang med en fysisk aktivitet (det kan være noget så simpelt som at vaske op eller gøre rent) og vær FULDT tilstede i det, du laver og hav hele dit fokus her. Det vigtigste er ikke, hvad du vægler at gøre, men at du får flyttet dit fokus væk fra katestrofetankerne. Ingen er tjent med sådanne tanker. Så sandelig heller ikke dig.

At mærke livet i stedet for at “tænke” det

En anden måde til at slippe ud af dit tankemylder/stemmer på er ved at flytte din opmærksomhed væk fra tankerne/stemmerne og ud på omgivelserne.

Tankerne/stemmer er i hovedet, men dine tanker er kun en lille del af dig. Tankerne udgør rent faktisk kun 10 procent af det at være menneske. Vores sanser derimod udgør HELE 90 procent. Men for det fleste af os forholder det sig lige omvendt. Vi “tænker” livet hele tiden i stedet for at OPLEVE det.

Når vores tanker oven i købet er negative og mørke, hvilket de ofte er, når man har det psykisk skidt, så fanges vi ofte i vores eget selv-skabte tanke-mareridt oppe i hovedet, og ænser nærmest ikke virkeligheden omkring os. Og så bliver det næsten uudholdeligt at være til.

Øv dig derfor i at OPLEVE virkeligheden med ALLE dine sanser. Se, hør, lugt, smag og mærk livet overalt omkring dig – og vær også opmærksom på, hvordan dine oplevelser af virkeligheden påvirker din krop og dine følelser. OPLEV med andre ord livet – både inden i dig og uden for dig – i stedet for kun at “tænke” livet hele tiden!

Gør således: Orientere dig dér, hvor du befinder dig, netop nu. Brug især øjnene og ørene. Men også dine andre sanser. Duft den duft, der er lige dér, hvor du er. Hør lydende omkring dig. Kig på og observer dine omgivelser. Mærk også, hvordan din krop og følelser reagerer på alt det, du oplever og hav samtidig noget af dit fokus på din vejrtrækning – træk vejret stille og roligt helt nede fra bunden af din mave, imens du bruger sanserne til at opleve livet overalt omkring dig.

Ser du nu, at både de ubehagelige tanker/stemmer og følelser spiller en meget mindre rolle i dit liv, når du samtidig OPLEVER virkeligheden med alle dine fem sanser?

Når du bruger dine sanser, så kommer du lige så langsomt til live igen som menneske, og virkeligheden bliver mindre ubehagelig og dyster. Før bestod din virkelighed stort set kun af alt det ubehagelige, der var inde i dig – man kan sige, at du før var fanget i din egen “osteklokke” af ubehagelige tanker/stemmer og følelser – men nu er du lige så stille trådt ud af din “osteklokke” i takt med, at du er begyndt at bruge dine 5 sanser igen.

Din virkelighed består nu ikke længere “kun” af alt det ubehagelige der er inde i dig, men nu også af alt det andet, der sker omkring dig. Livet fremstår nu ikke længere helt så hårdt og træls, som det var før. Prøv at lægge mærke til det!

Du kan sanse når og hvor som helst

At sanse livet kan du gøre brug af når og hvor som helst. Det er en utrolig effektiv teknik, der gør, at dit indre tankemylder ikke er nær så dominerende i dig længere. Vær opmærksom på, at dit sind hele tiden prøver at få din opmærksomhed tilbage, når du praktisere at opleve livet med dine 5 sanser. Hurtig dukker nye tanker op. Dette er helt naturligt!

I stedet for at bekæmpe dine tanker, så gør dem blot til en del af din sanseoplevelse. Se dem som en del af den virkelighed, du sanser. Husk dine tanker er kun en del af din virkelighed. Ikke det hele. Når du ser dine tanker som en del af helheden, så fylder de langt mindre.

Prøv også at lade være med at tage dine tanker alt for alvorligt. Især dine negative tanker. Husk det er bare tanker. Tankerne er ikke dig, for du oplever dem. Tanker kommer og går i os hele tiden, og det skal du bare lade dem gøre. Der er så meget andet i livet man kan give sin opmærksomhed end tankerne.

Jo mere du praktisere denne øvelse, jo mere kommer du i kontakt med verden omkring dig, og jo mere vil du også føle du dig veltilpas i din egen krop og i dine egne følelser igen.

Hvis du ikke orker at lave øvelsen, så lad bare vær. Gør det kun, når du har overskud og lyst. Det tager tid at vende processen om, så det er sanserne der dominerer i dig og ikke tankerne. Men livet skal ikke kun være sur pligt – livet skal også være sjovt. Så lav øvelsen, når du føler for det og har overskud til det – du kan fx starte med fem minutter hver morgen og fem minutter hver aften – og en gang imellem i løbet af dagen.

I takt med at du øver dig i at opleve livet med dine fem sanser og samtidig er til stede i din krop og mærker efter, hvordan det, du oplever, påvirker dig, så bearbejder du dine “syge” og “kaotiske” følelser og tanker – og hermed din psykiske sygdom. For følelser kræver kun en ting af os for at blive helet: – nemlig at vi MÆRKER dem, når de opstår! For når vi mærker følelserne, så giver vi dem plads, og så slipper de automatisk deres tag i os ret hurtigt igen.

NB – Se evt. mere om hvordan du lærer dig selv at være i og mærke dine følelser – også de ubehagelige under “blogroll” ude til højre på min hjemmeside under “Artikel på FB – Sådan healer du angst, vrede, sorg og depression”

Jeg ved godt, at det kan være direkte modbydeligt at mærke sine egne følelser – især til at begynde med. Det var det også for mig. Men giv ikke op. Jo mere du øver dig i at mærke dine egne følelser og giver dem plads i dig, når de opstår – jo mindre ubehagelige vil dine psykiske sygdom mærkes.

Med tiden, når du laver denne øvelse, bliver det igen nemmere at være tilstede i din krop og mærke dine følelser. De ubehagelige tanker/stemmer aftager i hyppighed og styrke. Du begynder pludselig en dag at opdage glæden ved fx at høre en fugl synge, at kigge på en smuk blomst eller betragte skyernes gang på himmelen. Også selvom det stadig nogle gange gør ondt indeni.

Du er nu ikke længere i samme grad fanget af dine egne (negative) tanker. Dine svære følelser er blevet mindre voldsomme og ubehagelige. Og vigtigst af alt:

Du er nu begyndt – lige så stille og med små men sikre skridt – at komme dig igen fra din egen psykiske sygdom igen.

Kærlige hilsner – Jesper Hjøllund

Lever du med psykisk sygdom, har du psykiske udfordringer eller har du bare interesse inden for området, vil jeg anbefale dig at læse afsnit 1 – “Hvorfor opstår psykisk sygdom?” og afsnit 2 – “Sådan er det at leve med psykisk sygdom/medicin” – Du finder afsnittene i bjælken under billedet foroven

ALTERNATIVE BEHANDLINGSFORMER

Flere alternative behandlinsgsformer har vist sig særdeles effektive for mange mennesker med psykiske (og fysiske) sygdomme. Den helt store fordel ved alternative behandlingsformer er, at der som udgangspunkt ingen bivirkninger er ved denne form for behandling. Det bedste råd, jeg kan give, når du opsøger en alternativ behandler, er at mærke efter, om du synes, at den behandling du modtager, har en gavnlig effekt på dig og din sygdom eller ej.

SAMTALETERAPI

Samtaleterapi er en behandlingsform, hvor du arbejder med at få styr på dine kaotiske tanker og følelser og hermed din psykiske sygdom igennem samtale med en professionel terapeut. Det er især vigtigt, at du har er tillid til din terapeut, for at et frugtbart samarbejde imellem dig og terapeuten kan opstå. Om du har tilid til din terapeut ved kun du.

Der findes flere former for samtaleterapi – Det kan være fx Psykoterapi, hvor man arbejde direkte med sine følelser ved at lære at sætte ord på dem eller fx kognitiv terapi, hvor man arbejder med at ændre destruktive tankemønstre til positive tankemønstre.

TERAPI AF STEMMEHØRING

Behandlingsterapi af “stemmer” i hovedet, hvor man med hjælp fra en terapeut går i dialog med stemmerne. Denne behandlingsform har vist sig yderst effektiv og mange, der er blevet behandlet på denne måde, er enten helt stoppet med at høre stemmer eller også er stemmerne blevet mindre “fjendtlige” og fylder ikke så meget mere. For mere information om denne behandlingsform gå til stemmehørernetværkets hjemmeside: stemmehoerer.dk – eller besøge dem på Facebook: Stemmehørernetværket i Danmark

MINDFULNESS

Behandling (fx igennem meditationsøvelser), hvor man lærer at styrke nærværet i sin egen krop og sit eget sind og være mere til stede i sine omgivelser – især igennem brugen af de fem menneskelige sanser: se-, høre-, lugte-, smage- og følesanserne. Denne behandling skaber mere indre ro og balance og reducerer tankemylder og øger velværet i kroppen.

AKUPUNKTUR

Behandling med nåle over hele kroppen, herunder Nada* – Stimulerer kroppens energibaner – bringer balance i både krop og psyke – Mennesker med bipolare lidelser skal være forsigtige med denne behandlingsform, da den kan “trigge” eller starte en mani.

*Nada er akupunktur (behandling med nåle) i ørene, der har vist sig særlig effektiv til behandling af fx angst. Afstresser og giver ro og balance i krop og psyke. Ingen bivirkninger og meget billig behandlingsform, der allerede er taget i brug i store dele af psykiatrien bl.a. pga. at behandlingen er let at udføre og har vist sig særdeles effektiv.

ZONETERAPI

Behandling udført med hænderne, hvor man trykker på fødder og/eller hoved – Styrker og renser kroppens organer og energibaner – frigiver fastløste følelser og tidligere traumer

BERØRINGS- OG AFSPÆNDINGSTERAPI

Behandling med musik og let berøring af kroppen, hvor man lærer at slappe af indvendig og være til stede i sin krop og følelser. Yderst behagelig og afstressende og virker både beroligende og angstdæmpende.

HESTETERAPI

Behandling med heste, hvor du lærer at være til stede i din egen krop og finde fred med dine følelser og ikkke mindst slippe dit behov for kontrol. Heste er meget sensitive dyr, der kan fornemme frygt, og reagerer prompte på den. For at ride på en hest er du derfor nød til at lære at have tillid – både til hesten og til dig selv og lære at have det godt i din egen krop og finde ro i dine egne følelser – så du ikke risikere, at hesten mærker fx din angst og prompte smider dig af, når du sætter dig op, for at ride på den.

SANGTERAPI

En terapiform, hvor du via sang forløser undertrykte og ubearbejde følelser. Ud over at sang virker utrolig helbredende på vores følelsesmæssige forstyrrelser, så har sang også en utrolig positiv indvirkning på vores humør. Man simpelthen gladere af at synge. Der findes sangterapeuter i danmark, og alternativt kan man melde sig til et kor eller lignende. Men hvis ikke er glad for at komme ud blandt andre, kan man blot synge selv i sit hjem. Gør det til en vane at synge, når du går rundt derhjemme. Det er fantastisk helende og godt for din både din sygdom, din krop og din sjæl.

ANDRE SIMPLE TEKNIKKER OG AKTIVITETER, DER KAN HJÆLPE DIG TIL AT FÅ DET BEDRE

Vejrtrækning

En ret simpel teknik til at få det bedre både fysisk og psykisk er faktisk blot at slappe af i kroppen og huske at trække vejret helt nede fra bunden af maven. Mange der har det psykisk svært (mig selv inkl.), har en tendens til at trække vejret med kun det øverste af lungerne og endda spænde i kroppen (pga. angst og stress). Således forhindre vi (uden at ville det) ikke bare ilt i at nå ud til vigtige dele af vores krop (husk ilt er livsvigtig for at kroppen kan fungere normalt)- når vi spænder i kroppen, så forhindre vi også vores følelser i at komme til udtryk i os. Så prøv at trække vejret stille og roligt og helt nede fra bunden af din mave – og øv dig samtidig på at føle dig tilpas og afslappet i din egen krop, så godt du nu kan.

Kan du mærke, at det faktisk har en rigtig god virkning på dit velvære at være afslappet i kroppen og trække vejret helt nede fra maven?

Andre positive aktiviteter, der bearbejder (et kaotisk) tanke- og følelsesliv er fx:

– At udtrykke dine følelser og tanker med ord eller på skrift (fx skrive dagbog). At udtrykke dig ved at tegne, male elle synge. Igennem at høre god musik eller ved at se en film, der rør dig. Ved at gå ture i naturen eller dyrke andre former for motion. Og sidst men ikke mindst: Ved at være sammen med mennesker, du holder af og føler dig tryg ved.

Hvis du bare har det helt elendig, så gør det, der hjælper dig allermest. Da jeg var syg, var det, der hjalp mig allermest at lægge mig ind under min dyne, indtil jeg fik det bedre igen.

Vær opmærksom på:

– At arbejdet med dine tanker og følelser er en proces, der tager tid. Men mist ikke modet. Hver dag du arbejder med dit eget indre (din egen psykiske sygdom), så tager du hver dag små skridt hen imod at få det bedre.

At have en psykisk sygdom kan sammenlignes med at gå i en mørk tunnel. For hver skridt, du tager, bliver det ved med at være mørkt – men det, du måske ikke ser er, at for hver skridt du tager, kommer du et skridt nærmere lyset og udgangen på tunnelen.

Så pludselig en dag, uden at du helt kan sige hvorfor, står du ude i lyset igen.

De bedste ønsker og tanker til dig – Jesper

I SJÆLENS RIGE

Min bog, I sjælens rige, handler om mit arbejde med at helbrede mig selv fra en alvorlig psykiske sygdom (skizofreni) ved at genkende og styrke min raske side (selvet/”sjælen”) – og ved samtidig at lære at acceptere mine kaotiske tanker og følelser. Min sygdom bestod dengang primært af stærk og invaliderende angst, der medførte stærkt forvrængede og paranoide tanker (psykose).

I sjælens rige er først og fremmest en spirituel bog, men det er ikke nogen forudsætning, at man selv er spirituel for at læse bogen. Den kan bestilles hos alle landets boghandlere eller købes via internettet*

Køb “I sjælens rige” – klik her!

*Du kan også få I sjælens rige gratis på Ebog – mail til: jesperhjollund@gmail.com

VI BRÆNDER HIMLEN NED – DIGTSAMLING OM AT LEVE MED OG OVERVINDE PSYKISK SYGDOM

Dengang jeg var alvorligt psykisk syg, skrev jeg digte. Det var min måde at udtrykke det kaos på, der var inde i mig. Samtidig var det min måde at vise omverdenen, hvad det var, jeg kæmpede med, men kun svært kunne beskrive for folk, når de spurgte mig. Det er blevet til digtsamlingen, “Vi brænder Himlen ned”, som jeg er utrolig stolt af at kunne præsentere dig for. Vi brænder Himlen ned kan bestilles hos alle landets boghandlere eller købes via internettet*

Køb “Vi brænder Himlen ned” – klik her!

*Du kan også få Vi brænder Himlen ned gratis på Ebog – mail til: jesperhjollund@gmail.com

Skriv et svar