2: Sådan er det at leve med en psykisk sygdom/ Medicin

Nedenstående er ment som et perspektiv på og inspiration til alle de, der enten interesserer sig for, arbejder med eller lever med en psykisk sygdom – skrevet ud fra mine 23 års erfaringer – fra mit liv som psykiatrisk patient og diagnosticeret psykisk syg i Danmark i perioden 1995 til 2006, mit efterfølgende uddannelsesforløb* og recovery frem til mit arbejde i dag som Mentor, forfatter og foredragsholder.

* 2006 Uddannet til foredragsholder hos BID
* 2009 Århus universitet – Idehistorie (1 semester)
* 2014 Debuterer som forfatter og foredragsholder
* 2015 Uddannet til Mentor under Psykiatrifonden
* 2018 Skribent for netavisen Vejle24

Indledende kommentar:

Når du lever med en psykisk sygdom, så er det vigtigt, at du deltager i et behandlingsforløb med en (samtale-) terapeut, som du ser efter dit eget behov. Imellem jeres møder kan du i hverdagen selv arbejde med nogle forskellige teknikker til at øge dit psykiske velvære. Disse teknikker er beskrevet i afsnit 1 – “Hvorfor opstår psykisk sygdom?” og afsnit 3 – “Sådan overvinder du psykisk sygdom”. Vælg de teknikker, der virker rigtige for dig, og lad resten være.

Der er mange veje ud af en psykisk sygdom, og ingen vej er helt den samme. Men et fællestræk for de mange mennesker, der har overvundet deres psykiske sygdom er, at de har troet på, at det var muligt. Derfor – mist aldrig håbet. Vid, at du kan meget mere, end du måske går og tror!

I dag bliver 25 procent helt raske fra selv de alvorligste psykiatriske diagnoser og op mod hele 67 procent kommer sig fra deres psykiske sygdom. I de behandlingsformer, som man bl.a. kender fra Lapland og Norge, hvor man selv vælger, om man vil behandles med medicin eller ej, er der en helbredelsesprocent på hele 80*. (*Læs mere i artiklen “Medicinfri behandling” og “Psykisk sygdom skyldes undertrykte følelser” under “Blogroll” øverst til højre på siden.)

NB – Nederst på siden kan du se min video: “Sådan kan du hele dit eget tanke- og følelseskaos”

HVORFOR OPSTÅR PSYKISK SYGDOM

Det er min klare opfattelse, at psykisk sygdom opstår pga. undertrykte og ubearbejdede følelser, der typisk er ophobet igennem et helt liv, nedarvet og/eller påført ved akut traume. Ved en ydre stress-påvirkning udløses alle følelser på en gang i menneskets eget indre, og skaber en voldsom belastning af sindet, der kan medføre angst, depression og endda psykoser (herunder paranoia og syns- og hørehallutionationer).

Helbredelsen sker efter min erfaring derfor primært ikke igennem medicinering, men ved at bearbejde sine kaotiske tanker og følelser.

NB – Autisme, ADHD og Bipolar lidelse (og nogle former for angst og depression) kan dog også skyldes forgiftning af tungmetaller (bl.a. fra partikelforurening og sprøjtegift), der hæmmer hjernens funktioner på dramatisk vis. Du kan læse under “Om neurologiske sygdomme”, hvordan du forholdsvis nemt kan afgifte kroppen for tungmetaller igen.

SÅDAN ER DET AT LEVE MED EN PSYKISK SYGDOM/MEDICIN

– Hvis du lever med en psykisk sygdom, så betyder det ofte, at følelseslivet er kaotisk. Dette kan afstedkomme endog temmelig alvorlige og ubehagelige følelses-reaktioner i dig, og det påvirker også dine tanker i en stærk negativ retning. Tankerne kan blive direkte ubehagelige og destruktive. I nogle tilfælde vil kaos i følelseslivet endda udvikle sig til reelle psykoser som syns- og hørehallucinationer eller “stemmer” i hovedet.

Det, der før var grundfølelser som sorg, vrede, misundelse, frygt eller kærlighed, har nu hobet sig op til en kæmpe “klump” af uoverskuelige og kaotiske følelser, der kan være stærkt ubehagelige og direkte angst-fremkaldende at leve med og som belaster dit sind (dine tanker) i stærkt negativ grad.

I sådanne tilfælde kræver det virkeligt mod at se sit indre følelses- og tanke-kaos i øjnene. Men der er ingen vej udenom. Jo før, du starter med at give dig selv lov til at mærke dine følelser – uanset hvor ubehagelige de end måtte være – og snakke om dem med mennesker, du har tillid til og føler dig tryg ved, jo bedre.

At mærke dine følelser og tale med andre mennesker om dem bevirker, at du begynder at bearbejde og frigive det indre følelses-kaos, som du har hobet op igennem store dele af dit liv – og dermed starter du din egen helbredelses-proces. Med tiden vil det ikke bare bringe balance i dine følelser igen, men også i dine tanker og gøre dem mere “normale” og behagelige.

Sådan blev jeg selv syg

I mit eget tilfælde begyndte min psykiske sygdom (min skizo-typsik angstlidelse) som en stor sorg, jeg havde i mig allerede som lille barn. Min sorg udviklede sig med tiden til stærk vrede og angst, fordi jeg allerede som barn undertrykte min sorg og værgede mig fra at mærke den på alle mulige tænkelige og utænkelige måder.

Til sidst udviklede denne “klump” af sorg, vrede og angst sig til et indre følelses-kaos, et regulært “monster”, der blev mit helt personlige mareridt i mange år. Pludselig – uden jeg vidste hvorfor – følte jeg en ubeskrivelig smerte ved menneskelig kontakt og var skræmt fra vid og sans i mødet med andre mennesker. En dag, kort tid efter jeg var startet på Jelling læreseminarium, kollapsede jeg psykisk og blev indlagt akut på en psykiatrisk afdeling. Året var 1995 og jeg var bare 22 år gammel dengang.

Som en konsekvens af min sygdom levede jeg i mange år stort set isoleret fra mine omgivelser og led meget. Det var, da jeg fik en støtte kontaktperson igennem kommunen, og vi begyndte at bearbejde min angst ved at tale om den, at tingene lige så langsomt ændrede sig til det bedre for mig igen. Angsten blev lige så stille mindre i takt med vores samtaler og de gode øjeblikke varede længere og længere. Dette skete over en periode på flere år.

Medicin – Anti-psykotisk og anti-depressiv medicin

Alle disse positive ting begyndte at ske i mit liv, fordi jeg tog mit følelsesliv alvorligt og begyndte at udtrykke mig og tale om de følelser, der virkelig gjorde ondt inde i mig. Siden min indlæggelse havde jeg fået både anti-depressiv og anti-psykotisk medicin (begge går under betegnelsen: “psykofarmaka”) uden at det havde hjulpet mig – snarere tværtimod. Lige så langsomt kunne jeg nu begynde at trappe ud af min medicin i samråd med min egen læge i takt med, at jeg fik det bedre.

Her var en kombination af sund kost (Du kan læse meget mere om sund kost under temaet “Spis dig sund og rask” her på hjemmesiden) med meget frugt og rå grøntsager og cbd olie* en afgørende faktor for at jeg kunne komme ud af min medicin igen. Kort fortalt hjalp cbd olien mig mod de stærke muskelkramper, jeg oplevede ved min medicinudrapning, og den sunde kost (der også bestod af to glas vand med friskpresset limefrugt hver eneste morgen for at opretholde en sund væskebalance og afgifte kroppen for medicinrester i blodet) med meget frugt og grønt hjalp imod mine øvrige fysiske abstinenser og lettede min krop imod abstinenser helt enormt.

*cbd olie er ikke euroriserende medicinsk hampe-olie, der kan købes lovligt i udlandet via internettet, fx Tyskland – hvis du påtænker at tage hampolie imod abstinenser, er det vigtigt af du starter ud med en lav dosis – fx 2 eller 5 procent og arbejder dig forsigtigt frem, til du finder den passende dosis for dig. Kroppen har – ligesom med allle andre lægemidler – brug for en tilvændingsperiode, for ellers kan hampe-olie have den stik modsatte virkning. – SPØRG ALTID DIN LÆGE HVIS DU I FORVEJEN FÅR ANDEN MEDICIN INDEN DU STARTER PÅ KOSTTILSKUD ELLER NATURMEDICIN, DA DET I NOGLE TILFÆLDE KAN VÆRE DIREKTE LIVSFARLIGT AT BLANDE TRADITIONEL MEDICIN MED KOSTTILSKUD OG/ELLER NATURMEDICIN –

NB – Hvis du selv tager medicin for din sygdom, og oplever, at medicinen hjælper dig, så skal du selvfølgelig bare blive ved med at tage din medicin. At gå ud af medicin pludseligt kan have meget store konsekvenser – både for dit psykiske og fysiske velvære.

– Tidligere havde jeg selv forsøgt at gå ud af min medicin på egen hånd. Jeg stoppede med al medicin over en periode på 3 måneder. Dette forsøg var lige ved at ende i selvmord. Den fysiske og psykiske smerte, jeg oplevede som følge af abstinenser, var så stærk, som fik jeg hældt syre ned over min hjerne. Jeg har aldrig oplevet noget så voldsomt, og derfor fraråder jeg på det KRAFTIGSTE, at du selv stopper pludseligt med din medicin. Det er at spille hasard med dit liv! Hvis ikke jeg selv var startet på min medicin hurtigt igen, havde jeg ikke levet i dag. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så gå aldrig ud af din medicin ved en pludselig indskydelse. Lov mig det.

Din krop skaber en modreaktion, når du pludseligt går ud af din medicin, der er meget voldsom. Det er ligesom din egen psykiske sygdom, men bare 5 gange værre – og det er der ingen mennesker, der kan holde til! Så hvis du ønsker at komme ned i medicin dosis eller på sigt ønsker at komme helt ud af din medicin, så træd VARSOMT frem og gå altid ud af din medicin i samråd med din egen læge, så i sammen kan følge din proces. Lægen har pligt til at hjælpe dig. Det står sort på hvidt i psykiatriloven.

Hvis lægen alligevel nægter at hjælpe dig, så søg en anden læge eller tal med mennesker, der selv har erfaring med at gå ud af deres medicin. Du kan også kontakte en patientrådgiver eller bi-sidder – Det er personer, der kender lovgivningen og som kan hjælpe dig med dine rettigheder, næste gang du skal tale med din læge. Du kan få en patientrådgiver eller bi-sidder bl.a. ved at kontakte den landsdækkende forening “Sind” – Tlf. 35 24 07 50

Om alle omstændigheder, hvis du ønsker at trappe ud af medicin, så sørg altid for at tale løbende med dem, der hjælper dig i dit eget udtrapnings-forløb. Det er vigtigt, at du ikke trapper ud af medicinen alene, fordi der kan ske store ændringer i din psykiske (og fysiske) tilstand, som kan være svære at håndtere alene og som endda kan forværre din sygdom ret alvorligt – især hvis du går ud af medicinen for hurtigt.

NB – Hvis du ikke ved, hvad du skal gøre i forbindelse med din medicin-udtrapning, kan du også tage kontakt til organisationen Lap (Landsorganisation af nuværende og tidligere psykiatribrugere). De har en pjece om, hvordan man trapper ud af medicin, og de kan også rådgive dig, hvis du ønsker at gå ned i medicin eller komme helt ud af den. Du kan læse pjecen ved at kopiere dette link: http://www.lap.dk/holdninger/udgivelser/bog-en-sikker-vej-ud-af-psykofarmaka/

Ligeledes er der en gruppe på Facebook med mennesker, der har erfaring med selv at gå ud af deres medicin. Gruppen hedder: “Ud af psykofarmaka”. Det kan være en god ide at melde dig ind i denne gruppe, hvis du tænker på at gå ud af din egen medicin, så du kan høre om andre menneskers erfaringer med deres nedtrapnings-proces imens du gennemgår dit eget forløb. Gruppen ledes af Inger Mortensen, der selv er gået ud af 8 forskellige typer psykofarmaka og som således har en stor personlig erfaring med medicin-nedtrapning.

Men uanset om du ønsker at fortsætte med at tage din medicin eller gerne vil ud af den, så er der altid noget du kan gøre for at bearbejde din sygdom og få det bedre. For mig var arbejdet med mine følelser igennem samtale-terapi helt afgørende for min egen recovery proces. For dig er det måske noget andet. Det vigtigste er, at det, du gør, virker for dig. For hvis det, du gør, virker for dig, hvordan kan det så nogensinde så være forkert?

De bedste ønsker og tanker til dig – Jesper Hjøllund

Lever du med psykisk sygdom, har du psykiske udfordringer eller har du bare interesse inden for området, vil jeg anbefale dig at læse afsnit 1 – “Hvorfor opstår psykisk sygdom?” og afsnit 3 – “Sådan overvinder du psykisk sygdom” – Du finder afsnittene i bjælken under billedet foroven

I SJÆLENS RIGE

Min bog, I sjælens rige, handler om mit arbejde med at helbrede mig selv fra en alvorlig psykiske sygdom (skizofreni) ved at genkende og styrke min raske side (selvet/”sjælen”) – og ved samtidig at lære at acceptere mine kaotiske tanker og følelser. Min sygdom bestod dengang primært af stærk og invaliderende angst, der medførte stærkt forvrængede og paranoide tanker (psykose).

I sjælens rige er først og fremmest en spirituel bog, men det er ikke nogen forudsætning, at man selv er spirituel for at læse bogen. Den kan bestilles hos alle landets boghandlere eller købes via internettet*

Køb “I sjælens rige” – klik her!

*Du kan også få I sjælens rige gratis på Ebog – mail til: jesperhjollund@gmail.com

VI BRÆNDER HIMLEN NED – DIGTSAMLING OM AT LEVE MED OG OVERVINDE PSYKISK SYGDOM

Dengang jeg var alvorligt psykisk syg, skrev jeg digte. Det var min måde at udtrykke det kaos på, der var inde i mig. Samtidig var det min måde at vise omverdenen, hvad det var, jeg kæmpede med, men kun svært kunne beskrive for folk, når de spurgte mig. Det er blevet til digtsamlingen, “Vi brænder Himlen ned”, som jeg er utrolig stolt af at kunne præsentere dig for. Vi brænder Himlen ned kan bestilles hos alle landets boghandlere eller købes via internettet*

Køb “Vi brænder Himlen ned” – klik her!

*Du kan også få Vi brænder Himlen ned gratis på Ebog – mail til: jesperhjollund@gmail.com

Skriv et svar