Min Recovery-historie

Min Recovery-historie – fra “skizofren” til rask på 15 år

Jeg blev diagnosticeret “skizofren” i 1995 efter indlæggelse på Vejle Psykiatriske afdeling. På det tidspunkt havde jeg gået tre måneder på Jelling lærerseminarium efter et 16 måneders langt ophold i Tyskland – bl.a. som au-pair. Siden 1992 havde jeg fået det tiltagende værre med angst, dystre tanker og kontaktbesvær til andre mennesker, der endte med et psykisk kollaps på lærerseminariet i Jelling hvorfra jeg, med mine forældres hjælp, indlagde mig selv.

På psykiatrisk afdeling i Vejle blev jeg undersøgt i et længere forløb, bl.a. af en specialpsykolog med mange test og spørgeskemaer, der sidenhen skulle afsløre, at jeg hørte til den “skizofrene” gruppe af patienter med tendens til mani, psykoser og paranoid tankegang. Jeg fik herefter ret hurtigt stillet diagnosen “skizo-affektiv psykose” (“skizofren” i følelseslivet om man vil) og tildelt højeste førtidspension. Lægerne sagde, at jeg aldrig ville blive rask igen. Det var som at få en hammer i hovedet. Jeg var dengang bare 22 år gammel.

Jeg troede på det tidspunkt heller ikke selv på, at jeg kunne blive rask, da jeg virkelig havde det frygteligt indeni og følte det som om min sygdom holdt mig i et jerngreb af indre angst og rædsel – et mørke jeg kun svært kan beskrive.

Da jeg i 1997 under en genindlæggelse på Vejle psykiatriske hospital mødte en pige, der var diagnosticeret “skizofren paranoid” og oveni denne voldsomme diagnose også var selvskadende og endda led af alvorlig spiseforstyrrelse, fik jeg noget af et chok. Ikke så meget fordi vi ret hurtigt faldt for hinanden og til min store glæde blev kærester, men mere fordi hun, modsat mig, havde en klippefast tro på, at hun kunne blive rask igen. Hun hævdede endda, at hun ikke var syg på trods af alt det, hun fejlede. Når jeg drillende stillede mig uforstående overfor hendes påstand om at hun var rask og i hendes påhør gentog alle hendes diagnoser, kunne jeg til sidst få hende til tøvende at indrømme: “Okay, Jesper. Jeg er halvtreds procent syg.” Hun var urokkelig!

Når jeg tænker tilbage fra vores tid sammen i Vejle, så har jeg mange goder minder fra hendes og mit samvær på Skovvejen, hvor jeg dengang boede i et bofællesskab med ligesindede. Et sted der udmærkede sig ved at have “frihed under ansvar” for de enkelte beboere. Det var også herfra jeg havde mine daglige gåture ned i Vejle midt-by for at træne mine sociale evner og komme lidt ud fra boligen. Selvom det var mere hårdt og angst-provokerende, end man måske umiddelbart kunne forestille sig, så gjorde jeg det alligevel trofast hver eneste dag.

Til min store forbløffelse begyndte min kæreste langsomt at komme sig fra sin sygdom igen – primært ved at tage ansvar for sine egne følelser og lære at give udtryk for dem igennem samtaleterapi. Samtidig deltog hun også i hesteterapi*, arbejdsopgaver, og var en del af et fællesskab. Noget som alt sammen fandt sted på det bosted hun opholdt sig på til daglig, der lå ved Ringkjøbing, og som ikke var en del af den etablerede psykiatri.

Langsomt voksede min egen tro på, at også jeg, ligesom min daværende kæreste, kunne gøre en forskel i forhold til min egen sygdom.

Meget kort fortalt blev jeg rask over en årrække, efter jeg en tilfældig aften – stærkt forpint efter endnu en dag med ekstremt kontaktbesvær og voldsomt tankemylder – lå i min seng, og det pludselig blev mig klart, at jeg havde en rask** side, der eksisterede sideløbende med min sygdom. Ligesom et fyrtårn, der lyser på skibe i havsnød, kunne jeg pludselig “trække mig ud” af min egen sygdom og betragte den på afstand uden selv at være berørt af sygdommens smerte. Jeg var i total fred med mig selv – på trods af, at jeg var syg. Hvilken ubegribelig lettelse dette var.

I de følgende år arbejdede jeg med at styrke min raske side – primært ved at lære mig selv at kende forskel på mig selv, og det i mig, der var syg – bl.a. ved at gentage denne sætning igen og igen: Jeg er ikke min sygdom – Jeg er ham der ved, at sygdommen er til stede i mig!

Sideløbende hermed bearbejdede jeg med mit indre følelses- og tankekaos sammen med en støttekontaktperson, jeg i 2002 havde fået tildelt fra Vejle kommune. Det var utroligt befriende og helbredende at få sat ord på og udtrykke al den angst og alt det kaos, der boede i mig. I takt med, at jeg fik sat ord på al min angst og indre kaos, blev jeg lige så stille og roligt rask igen fra den sygdom, lægerne for mange år tilbage havde kaldt for “uhelbredelig skizofreni.”

I dag bor og arbejder jeg stadig i Vejle. Jeg har ikke haft kontakt til psykiatriren siden 2006. I 2009 læste jeg et semester Ide-Historie på århus universitet og efterfølgende begyndte jeg at skrive på min bog, I sjælens rige, der udkom i 2014. Bogen handler kort fortalt om at erkende sin egen raske side og lære sig selv at accepterer og give udtryk for de tanker og følelser, der er “syge”. I 2017 fulgte min digtsamling, Vi brænder Himlen ned, med digte fra tiden, hvor jeg var psykisk syg. I skrivende stund har jeg holdt ca. 40 foredrag rundt om i hele Danmark med budskabet om, at alle kan komme sig – selv fra de alvorligste psykiatriske diagnoser.

Jeg er i øvrigt glad for at kunne fortælle, at min kæreste fra dengang er helt rask i dag og ikke har taget medicin de sidste 15 år. Efter at have læst 6 år på teologistudiet i århus, har hun færdiggjort sin pastoral eksamen og er for nylig blevet lykkelig gift.

I 2010 stillede jeg medicinfri op til Marselis-løbet, hvor jeg løb de 12 km i 45 minutter og 2 sekunder – Det ragte til en plads som nr. 50 ud af mere end tusinde løbere, i et løb, hvor størstedelen af den danske løbe-elite stillede til start.

Mine bedste tanker og ønsker for dig – Jesper Hjøllund

Begge mine bøger er gratis som Ebog – For gratis Ebog blot mail til: jesperhjollund@gmail.com

* Hesteterapi

Behandling med heste, hvor du lærer at være være til stede i din egen krop og følelser og slippe dit behov for “kontrol”. Heste er meget sensitive dyr, der kan fornemme frygt, og reagerer prompte på den. For at ride på en hest er du derfor nød til at lære at have tillid – både til hesten og til dig selv og dine følelser – så du ikke risikere, at hesten smider dig af, når du sætter dig op, for at ride på den.

** Menneskers raske side

Menneskers raske side kaldes i psykologien for “jeget” eller “selvet”, hos videnskaben kaldes den “bevidstheden” og blandt spirituelle kaldes menneskers raske side for “sjælen” eller “det guddommelige”

Menneskers raske side, er den side af os, der først og fremmest er bevidst om, at vi eksisterer, men som samtidig også er bevidst om, hvilke tanker og følelser, vi indeholder som mennesker – både gode som dårlige.

Hvis du selv er i tvivl om, hvad der er din egen raske side, så prøv at lav en simpel øvelse. Prøv at smil til din egen sygdom (det inde i dig, der er ubehageligt). Også selvom det umiddelbart lyder skørt. Har du gjort det? – Godt!

– Ser du nu, at du ikke er din sygdom, men derimod hende eller ham, der smiler til den?

Hvis ja, så har du fundet din egen raske side – Det i dig, der er hævet over din sygdom.

Nu er din opgave ikke at fornægte din sygdom, men at give din sygdom plads til at komme til udtryk i dig. For jo mere, du giver din sygdom plads til at komme til udtryk i dig, jo mere vil din sygdom aftage i styrke.

Gentag således over for dig selv så tit du kan:

1) Jeg accepterer min sygdoms tilstedeværelse i mig, for når jeg giver min sygdom plads (til at komme til udtryk i mig), så helbreder den sig selv

2) Jeg er ikke min sygdom – Jeg er ham/hende der ved, at sygdommen er til stede i mig.

Min bog, I sjælens rige, handler om mit arbejde med at helbrede mig selv fra en alvorlig psykiske sygdom (skizofreni) ved at genkende og styrke min raske side (selvet/”sjælen”) – og ved samtidig at lære at acceptere mine kaotiske tanker og følelser. Min sygdom bestod dengang primært af stærk og invaliderende angst, der medførte stærkt forvrængede og paranoide tanker (psykose).

I sjælens rige er først og fremmest en spirituel bog, men det er ikke nogen forudsætning, at man selv er spirituel for at læse bogen. Den kan bestilles hos alle landets boghandlere eller købes direkte via internettet*

Køb “I sjælens rige” – klik her!

*Du kan også få I sjælens rige gratis på Ebog – mail til: jesperhjollund@gmail.com

Her kan du se mit foredrag på Video, hvis du har facebook – 1. del: Min recovery-historie

Her kan du se mit foredrag på Video, hvis du har facebook – 2. del: Hvorfor opstår psykisk sygdom/ teknikker til at få det bedre

Hør mit foredrag “Vejen ud af en psykisk sygdom” på lydfil – 1. del: Min recovery-historie – klik her!

Hør mit foredrag “Vejen ud af en psykisk sygdom” på lydfil – 2. del: Hvorfor opstår psykisk sygdom/ teknikker til at få det bedre/ Menneskers raske side (“selvet” eller “sjælden”) – klik her!

Skriv et svar